Kdo jsme a co děláme

Kdo  jsme?

Spolek Chráníme stromy vznikl v roce 2011 v Pardubicích, kde také nejvíc působí. Spojili jsme se, protože nás štvalo, že se v našem městě nedostatečně pečuje o zeleň a zbytečně se kácí stromy. Začali jsme se snažit, aby se to změnilo a od té doby máme (bohužel) stále více a více práce. Jsme laici, aktivní občané, kteří mají rádi stromy a keře v obcích a městech a snažíme se o to, aby se zbytečně nekácely a aby jim byla věnována potřebná péče a také o to, aby se množství zeleně v našich městech rozšiřovalo a nikoli snižovalo.  

Z čeho vycházíme?

 1. Stromy a keře považujeme za důležitou součást veřeného prostoru – zaslouží si maximální ochranu a kvalitní péči.
 2. Stromy a keře zkvalitňují životní prostředí, přispívají k zlepšení ovzduší a k zkvalitnění klimatu v obcích.
 3. Stromy a keře je nutno chránit i proto, že poskytují útočiště ptákům i dalším živočišným druhům, často ohroženým.
 4. Stromy a keře jsou spojenci lidí ve zvládání pokračujícíách klimatických změn.

Proč se angažujeme právě tímto způsobem?

 1. Protože se opakovaně setkáváme s necitlivým a arogantním přístupem k zeleni, k podceňování důležitosti stromů a keřů na úkor často nedomyšlených nebo příliš bombastických stavebních projektů
 2. Protože nám vadí stále nedostatečný zájem české veřejnosti i politiků o ochranu životního prostředí a ochranu přírody
 3. Protože jsme si ověřili, že někteří úředníci (ale pozor, ani zdaleka ne všichni), jejichž úlohou je ochrana životního prostředí v rámci platných zákonů, nevykonávají svoji činnost opravdu nezávisle a kvalitně. Buď nechtějí, nebo možná nemohou nebo to možná dobře neumějí.
 4. Protože vidíme, jaké deformace (nejen) v přístupu k zeleni způsobují různé dotace, kterými politici vylepšují svůj obrázek před veřejností a to často ve spěchu a na úkor kvalitní přípravy projektů a na úkor přírody a zeleně.

O co konkrétně nám jde?

 1. Aby při ochraně přírody obecně a stromů a keřů zvláště byly na všech úrovních dodržovány zákony
 2. Aby se nekácely zdravé stromy a keře proto, že projektanti stavebních projektů jsou líní nebo neschopní zeleň v rámci nových staveb uchránit
 3. Aby úředníci a politici neupředňostňovali své představy o estetice nad hodnotou vzrostlých a zdravých stromů – jinými slovy, aby se nekácely velké stromy proto, že někomu připadají už málo hezké.
 4. Aby se neustupovalo vulgárním a primitivním důvodům té části veřejnosti, která chce kácet stromy třeba proto, že z nich padá listí.