BARBARSTVÍ Lipová alej v ulici K Vápence v Pardubicích byla na začátku března 2024 bezohledně vykácena

Město Pardubice jako investor nevyslyšelo přání a varování několika spolupracujících ekologických spolků a mnoha občanů, kteří se snažili o záchranu aleje a dle našeho názoru zcela zbytečně vykácelo perspektivní lipovou alej K Vápence. Vina za tento bezohledný a zbytečný čin padá jednoznačně na pardubickou politickou reprezentaci, která opět dokázala, že nebere ve svých záměrech o zvelebení města na zeleň žádné ohledy.

Alej lip v ulici k Vápence v Pardubicích byla vykácením ohrožena od roku 2020 a po celou dobu se o její záchranu snažilo několik „zelených“ spolků v Pardubicích. Bohužel marně, alej padla letos v březnu (2024). Kácelo se oficiálně z důvodu rekonstrukce ulice, ke které nyní nově vede pěší lávka přes kolejiště pardubického nádraží. Vzhledem k legislativě, která neumožnila, aby se spolky účastnily správního řízení o kácení u tohoto stavebního projektu, museli jsme vyjednávat s investorem, kterým je pardubická radnice.  Nejen kvůli ochraně stromů, ale i kvůli lidem, kteří se zde pěšky a na kole budou denně pohybovat, jsme se snažili, aby byla zachována alespoň východní, zcela zdravá a perspektivní řada lip. Pro naši variantu jsme ale nenašli u pardubických politiků přes jejich různé obecné sliby dostatečnou podporu, a to přesto, že jsme jim předložili několik, podle našeho názoru vhodných alternativ řešení. Naráželi jsme ale především na neústupnost vedení Dopravního podniku, které trvalo na tom, že v ulici má být konečná zastávka autobusů. A právě z těchto důvodů prosadil ředitel Dopravního podniku a současně vlivný pardubický politik Ing. Pelikán místo stromů na obou stranách ulice celkem tři velké zastávkové zálivy. Nepomohly ani petice, demonstrace, opakovaná jednání, vystoupení na zastupitelstvu. Výsledek považujeme za důkaz neschopnosti minulého i stávajícího vedení pardubické radnice řešit projekty tvorby a rekonstrukce veřejného prostoru citlivě a s respektem vůči zeleni. Zásah v ulici K Vápence považujeme za brutální a nesprávný vzhledem k tomu, že je a nadále bude tento prostor významně zatížen dopravou, prašností a hlukem, což vyžadovalo přistupovat k zeleni naopak šetrně a velkoryse. Pardubická radnice, konkrétně Rada města, primátor Nadrchal a vedení Dopravního podniku, především jeho ředitel a zastupitel Ing. Pelikán, při řešení tohoto prostoru podle našeho názoru zcela selhali.

Více informací o případu naleznete zde: https://www.alejkvapence.cz/

Připravujeme podrobnou analýzu celého případu