Podpora činnosti spolku

Naši členové pracují bez nároku na jakoukoli odměnu, nemáme žádné profesionály. na co tedy potřebujeme finanční prostředky?

  1. Na právní pomoc v konkrétních případech – zákony, legislativa, normy – to vše je stále složitější, bez pomoci profesionálních právníků se někdy neobejdeme.
  2. Na odborné posudky a expertízy – povolení a stanoviska úřadů jsou často podepřena posudky, které si neumíme bez pomoci profesionálů sami ověřit.
  3. Na propagaci – stránky si vytváříme sami, články do novin píšeme sami, sami si udržujeme facebook, ale provoz stránek, pošty a datového sdíleného úložiště, kde máme svůj archiv něco stojí.
  4. Na vzdělání a školení našich členů – máme možnost se účastnit školení, seminářů, pomocí kterých zlepšujeme naši činnost, ale většinou nejde o akce bezplatné.

Jak nám můžete finačně přispět?

Finační příspěvky na činnost spolku je možné zasílat na náš účet u Fio banky: 2501060545 / 2010

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím DAR a jakékoliv informace, podle kterých můžeme platbu spojit s Vámi. Pokud budete žádat od nás potvrzení o daru pro daňové účely, vyplňte prosím údaje pro toto potvrzení.