Příběh jasanu u Podkovy

Jen menšina stromů v České republice má možnost být něčím výjimečná, ať už věkem, estetickou krásou nebo historickým významem. Ale jistě bychom si takových stromů měli vážit, cenit si jich, uchovávat je a pečovat o ně, zrovna tak, jak si vážíme a opečováváme klenoty naší architektury i historické stavby.

               Takovým stromem je i Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior ), nádherný a mohutný zdravý strom, který rostl na břehu Labe a přes 160 let odolával nepřízni a bouřím. Za jeho života byla provedena regulace Labe, takže se nyní ocitl na svahu slepého ramene Podkovy spolu s dalšími vrbami a topoly, jako památka na lužní les, který kdysi Labe obklopoval.

   Strom je cenný i z hlediska zachování odolného genofondu, neboť v současnosti, kdy se v Evropě i v ČR masivně šíří houbová choroba Chalara fraxinea, vůči níž není známa ochrana a kvůli které nekrózou odumírá velké množství (hlavně mladších) jasanů i v okolí Pardubic, tento cenný odolný exemplář nevykazuje známky chřadnutí.

   Tento strom o obvodu 5,5 m, uvedený i na stránkách Wikimedia *1),  je jednou z několika význačných dřevin *2)  ve městě Pardubice ( pozice: 50°2′7.41″ N, 15°45′3.86″ E;   50.0353917N, 15.7510722E ), za obchodem Albert u nádraží. 

   Již dvakrát byl tento Jasan ztepilý navržen za památný strom a návrh byl vždy podpořen odborným stanoviskem státní Agentury ochrany přírody a krajiny („…je v dobrém zdravotním stavu, perspektivní strom, s vysokým biologickým potenciálem, který splňuje kritéria pro kategorii památného stromu“).

    V roce 2004 byl skutečně i vyhlášen magistrátem města památným stromem (kód 104779), ale pro svou administrativní chybu úřad vyhlášení po několika měsících zrušil, chybu neopravil a už řízení neobnovil!

   V r. 2018 byl opět podán návrh na vyhlášení Jasanu ztepilého památným stromem. Magistrát města však řízení odmítl zahájit, prý z důvodu obtížnosti!

   Pozemky na kterých roste jasan a ostatní stromy navazují na význačný krajinný prvek – slepé rameno původního Labe a zaujímají s ním krajinný celek. Bohužel roku 2007 získal tyto pozemky německý investor, takže strom, který je jednou z pamětihodností Pardubic, kterou se naše město může pyšnit – obvod jasanu je pět a půl metru(!), nyní podléhá bezduché úřednické mašinérii, podporující zisky soukromého investora na úkor veřejného zájmu, kterým je bezesporu ochrana přírody – proto je zakotvena i v zákoně o ochranu přírody. Navzdory povinnosti dbát o přírodní hodnoty, několik pardubických úředníků chce umožnit strom pokácet a místo jasanu ztepilého a dalších stromů, umožnit německému investorovi postavit nevzhledné krabice dalších obchodů a skladů, kterých máme v Pardubicích již habaděj.

   Již devět let usiluje německý investor o skácení význačného jasanu i okolních stromů a devět let naše občanské sdružení (nyní spolek Chráníme stromy z.s.), jako účastník řízení, se snaží tento význačný strom ve veřejném zájmu a zájmu občanů města Pardubic strom zachránit a zachránit i okolní přírodní prostředí, které jedno po druhém podléhá tlaku developerů a výstavbě obchodních objektů.

    Máme za to, že pokácení tohoto mohutného, košatého a zdravého jasanu ztepilého o mimořádném obvodu 550 cm, z důvodu stavby dalšího obchodního domu, by bylo nenahraditelnou ztrátou a poškozením veřejného zájmu.

   Proto chceme poukázat na jeho kvality i krásu a zveřejnit jeho pohnutou historii. Jestliže generace našich předků byly ochotny a schopny jasan zachovat, je i naším cílem zachránit jeho existenci pro další generace.

Místo těchto stromů chce investor vystavět velkou obchodní budovu, jejíž výstavba ohrozí i VKP Podkova a zlikviduje význačný jasan ztepilý a další stromy

Jasan v roce 2012

Jaroslav Svoboda, duben 2021