Případ jasan u Podkovy bohužel neskončil

Další soudní kolo boje o Jasan začíná

Když na přelomu roku krajský soud již podruhé zrušil část změny územního plánu z roku 2017, který povoluje rozšířit plochy obchodních budov u pardubického přednádraží dále směrem k zeleni, tedy do prostoru významného krajinnéhonprvku Podkova, vyjadřovali jsme se do médií velmi opatrně a příliš nevěřili, že je případ u konce. Naše obavy se bohužel naplnily. Společnost NewCo Immo CZ GmbH, která onu změnu územního plánu prosazovala a s podporou tehdejší radní ing. Heleny Dvořáčkové ji také dosáhla, opět podala již druhou kasační stížnost a o věci tak již podruhé bude rozhodovat Nejvyšší správní soud a je obtížné odhadnout, jak jeho rozhodování dopadne. Ve věci totiž aktuálně nejde o věcnou podstatu a o to, zda samotné schválení změny územního plánu bylo učiněno podle práva nebo v rozporu s ním. Aktuálně jsou ve hře vysloveně formální námitky developera, které lze velmi lapidárně zjednodušit na otázku, zda měl náš spolek (nebo obecně kdokoliv) právo tuto změnu soudně napadnout.

Krátké shrnutí historie sporu

V roce 2017 projednává a nakonec schválí Zastupitelstvo města Pardubic XVIII. změnu územního plánu, do které je na poslední chvíli vložena úprava ploch v oblasti obchodních budov pardubického přednádraží. Část plochy, která podle odborných spoduků měla zůstat krajinnou zelení, neboť je v přímém sousedství významného krajinného prvku Podkova (bývalého ramene Labe) a nachází se ní významné dřeviny, je rozhodnutím zastupitelstva změněna na plochy, kde může a má vyrůst další obchodní budova. Tato změna se dotýká i mnoha velkých vzrostlých stromů, včetně majestátního Jasanu, který výstavbu na této ploše omezuje.

V roce 2020 na základě této změny získává společnost NewCo Immo CZ GmbH územní rozhodnutí pro výstavbu obchodní budovy, které má podlehnout i zmíněný jasan.

V květnu 2021 se rozhodl spolek Chráníme stromy napadnout soudně jak vydané územní rozhodnutí tak i provedenou změnu územního plánu. Od té doby proběhlo řada soudních projednávání, neboť developer, přestože jsme se snažili oslovit ho mimo jiné i peticí stovek občanů, přestože nevhodnost původního rozhodnutí dodatečně uznalo i vedení města a zastupitelé. Mimochodem – bylo to dosud jediná žaloba, kterou jsme za celou dobu naší činnosti podali. Nejsme „sudiči“ ale nesprávnost až bezprávnost tohoto případu se nám zdála tak zjevná a varující, že jsme se rozhodli konat. Jasan u Podkovy se tak možná stal nejvíce „souzeným“ stromem české historie, vždyť přpadem se již několikrát v různých řízeních a usneseních zabýval soud krajský, jednou soud ústavní a nyní již podruhé nejvyšší soud správní.

Aktuálně je tedy situace taková, že Nejvyšší správní soud bude posuzovat nové námitky developera a jak řízení dopadne, nelze odhadnout, vzhledem ke složitosti problematiky, kterou přiznávají i právníci, se kterými jsme konzultovali. Budoucnost tedy zdaleka není jistá…

Proč tolik usilujeme o záchranu jasanu a území kolem něj

  1. Vadí nám to, že veřejný zájem zde byl jasně přizpůsoben komernčím zájmům soukromého subjektu a to způsobem, který, jak tvrdíme v žalobě, nebyl procesně správnýa zřejmě byl tedy nezákonný.
  2. Jasan u Podkovy je výjimečný strom, jsme rádi, že není už jen Stromem hrdinou, kterým ho před několika lety vyhlásila Arnika, ale nyní už konečně je i vyhlášen stromem památným. Takové nádherné přírodní výtvory nesmí padnout kvůli plechovým komerčním halám, ať už se v nich prodává cokoliv.
  3. Nejde nám jen o strom – území mezi Jasanem a Labem má potenciál stát se dalším pardubickým přírodním parkem, územím, které nejen bude přírodně cenné, ale bude i příjemné pro pobyt lidí. Vyžádá si to ještě hrozně moc práce a úsilí, ale záchrana Jasanu a jeho okolí před zastavěním je pro tento záměr nesmírně důležitá.