Pardubické přednádraží – souboj javoru s výtahem pro auta

Nádherný a zdravý javor jasanolistý u nádražní budovy pardubického nádraží je opět (už potřetí) v ohrožení. Náš spolek už dvakrát musel bojovat za jeho záchranu. Původně bylo jeho skácení doporučeno už původním projektem na opravu prostoru přednádraží, měl padnout společně s celou lipovou alejí a dalšími stromy. Tomu se nám tehdy podařilo zabránit, stejně jako dalšímu pokusu o odstranění javoru už v době vlastní stavby úpravy přednádraží. Nyní se blíží rekonstrukce budovy a snaha strom skácet je tu opět. Tentokrát je důvodem to, že investor chce vybudovat v podzemních prostorách pod nádražní halou parkoviště pro 60 vozidel se systémem automatického zakládání. A strom pochoitelně překáží, protože místo něj má vyrůst autovýtah, který má auta do podzemí svážet a z něj vyvážet.

Investor na tomto projektu trvá, přestože už od roku 2020 mu musí být známo rozhodnutí Rady města, že při rekonstrukci budovy nádraží nesmí být javor skácen. Později (v roce 2021) uzavřená smlouva mezi městem a investorem sice mluví méně jednoznačně, ale stále je v ní zakotveno, že skácení je možné jedině na základě řízení o kácení. A řízení o kácení znamená, že se skácením musí souhlasit vlastník stromu, tedy město. A vlastník, tedy město, by musel samozřejmě souhlasit i s pokusy o přesazení stromu, které prý investor navrhuje (my bychom to spíše nazvali vydíráním).

Nápad s přesazením je samozřejmě absurdní a nerealizovatelný a město má možnosti, jak něčemu takovému zabránit. Společně s Iniciativou Za zelenější Duklu a okolí posíláme paní náměstkyni Klčové veškeré informace, které máme k dispozici a vyzýváme ji, aby město drželo slovo a nenechalo strom padnout. Pokud investor neumí realizovat svůj nápad s podzemním parkovištěm bez skácení stromu, měl dostatek času na to, aby projekt změnil a hledal pro podzemní prostory jiné využití. A pokud by strom měl padnout, mohlo by k tomu dojít jen tehdy, pokud město dá před ochranou zeleně ve veřejném prostoru přednost autům. Doufáme, že se tak nestane. Děkujeme Pardubice v České republice, že na případ upozornily.

Tohle je koncept řešení podzemí pardubického nádraží – téměř 60 aut, která jsou automatickým systémem zavážena do podzemí a opět na žádost majitele vyvážena ven. Krásná a nepochybně velmi drahá technická hračka. Myslíme si ale že se do tohoto prostoru vůbec nehodí. Auta nebudou zavážena ve špičce do podzemí plynule a hrozí, že se budou městnat v prostoru, který by měl sloužit především pěším.

Tenhle pohled připomíná příchod k nádraří ještě před rekonstrukcí. Nebýt našeho odporu, který si vyžádal kritické články vůči našemu spolku i v celostátních médiích, byly by všechny lípy v aleji při rekonstrukci pokáceny. Nakonec se jich podařilo změnou projektu, na který jsme tlačili, většinu zachránit, stejně jako další stromy v prostoru. Už tehdy měli projektanti „políčeno“ i na jasan v ruhu budovy a už tehdy jsme ho museli urputně bránit. Když se pak stavba realizovala, ozvala se stavební firma, že kořeny stromu jsou údajně moc vysoko a nevyhovují úrovni dlažby a začalo další kolo přesvdčování a boje za záchranu stromu.

I tyhle dva nádherné platany mezi budovou již zaniklé pošty a dnešní cyklověží měly být skáceny. I v jejich případě jsme museli požadovat změnu projektu a stromy stojí a rostou dál. Když jsme tehdy zveřejňovali tento snímek na jejich obranu, napsali jsme: „Dva platany číslo 37 vpředu a 39 vzadu – místo zadního má být parkoviště a místo předního příjezdová cesta“