Městský úředník ing. Macela podepsal se správou železnic smlouvu v rozporu s usnesením rady města – javor u nádraží neměl nikdy být kácen

Jak již je obecně známo, tak javor u pardubického nádraží má padnout kvůli podzemnímu parkovišti pod halou pardubického nádraží. Věc je naprojektovaná a Pardubicemi už krouží nádherné vizualizace prostoru, který bude zbaven zeleně ve prospěch čisté a úhledné betonové plochy a elegantního a sterilního autovýtahu.

Jenže my máme v rukou dokumenty, podle kterých k této situaci nikdy nemělo
dojít. Strom totiž patří městu a když správa železnic v roce 2020 žádala, aby
mohla rekonstrukci provádět i s využitím pozemků města, tak Rada města
rozhodla, že jednou z podmínek bude, že tento a další stromy nesmějí být
skáceny. Ovšem když o pár měsíců později podepisoval městský úředník Ing. Macela
se správou železnic z pověření Rady smlouvu, tato podmínka tam nebyla. A tak
investor po několik let připravuje podzemní parkoviště, protože rozhodnutí rady
města prostě úředník „zapomněl“ investorovi sdělit a vtělit do
smlouvy.

Tohle všechno samozřejmě musí na radnici vědět a nemohou nyní hrát před
veřejností hru, že jsou bezmocní. Měli by především zjistit, jak je možné, že k
takovému porušení povinnosti zkušeného úředníka mohlo dojít. A také by se měli
rozhodnout, zda dodrží své rozhodnutí z roku 2020 a na záchraně stromu budou
trvat, protože jsou vlastníci pozemků i stromu a ani tak mocný investor jako je
správa železnic nemůže s cizím majetkem nakládat svévolně – tedy nemůže strom
bez svolení města ani kácet ani přesazovat. Zeptali jsme se na to všechno
náměstkyně Klčové, která tvrdila na zastupitelstvu, že by chtěla strom
zachránit. Možná jí tyto dokumenty pomohou.

Především ale považujeme celý záměr podzemního parkoviště s automatickým
zakladačem pro 60 aut za mrhání veřejnými penězi pro pohodlí hrstky lidí a za
hrubou devastaci prostoru, který by měl sloužit lidem a ne autům.

Doklady k tomuto příběhu přikládáme a doufáme, že si jich všimnou i média.

    • odpověď paní náměstkyně … zatím čekáme

  •