Podali jsme návrh prohlásit most Červeňák za technickou památku

U vědomí obav mnoha občanů o osud mostu Červeňák a dalších artefaktů v přírodním parku Červeňák, požádal 16.6.2024 pardubický spolek Chráníme stromy Ministerstvo kultury ČR o jejich prohlášení industriálními kulturními památkami. Tím spolek podporuje zachování těchto historických památek jako odkazu na působení 1.Železničního pluku v Pardubicích po vzniku naší první samostatné Československé republiky. Současně v tomto zastupuje spolek jednotný názor všech členů Iniciativy Přírodní park Červeňák, kteří se shodují ve snaze zachránit tento most Červeňák i jako symbol bývalého vojenského cvičiště a přírodního prostoru, o jehož záchranu iniciativa bojovala.

Technická i historická hodnota mostu

Most má jednak historickou cenu sám o sobě svou konstrukcí, za druhé čtvrt století zajišťoval dopravu v centru města přes Chrudimku, za třetí je památkou na 100-leté působení 1. Železničního pluku ČSR, který hrál význačnou úlohu v životě Pardubic. Výstavba mostů přes Labe a Chrudimku, přemístění mostu Červeňáku, výstavba komunikací, podíl na údržbě hradu Kunětická hora, pomoc občanům při záplavách, železniční drážky ve městě, výsadba stromů a hojná účast na společenských i sportovních akcích; to všechno byly doklady práce a spolupráce pluku s městem. Město vděčně ocenilo tyto činnosti mj. i celoměstskou slavností s předáním praporu a vojenskou přehlídkou za účasti vládních i městských představitelů a hojné účasti obyvatel v březnu roku 1935.

Technickými památkami by se měly stát i cvičné mostní pilíře

Žádost o prohlášení kulturní památkou se týká i dalších památek na vojenskou historii v blízkosti mostu Červeňák a to konkrétně cvičných mostních pilířů na obou březích Chrudimky, které sloužily při výcviku železničního vojska. Dvouobloukový viadukt železničního mostu, který navazoval na historickou zaniklou drážku „Špitálka“, se nalézá v pravobřežní části bývalého cvičiště, které je nyní přírodním parkem Červeňák, ve kterém je plánována i naučná stezka s historickým obsahem popisující vznik tohoto technického cvičiště, stavbu cvičných mostů, lanovek, kabelových jeřábů a drážek železničního vojska. Jednoobloukový viadukt protilehlého železničního cvičného mostu a mezilehlý pilíř na levém břehu Chrudimky byl součástí drážky která pokračovala na náspu valu a připojovala se ke trati státní dráhy Pardubice – Česká Třebová.

Přínos pro lokalitu Červeňák i pro město Pardubice

Jako přátelé lokality Červeňák věříme, že vlastník, město Pardubice, uvítá možnost zpamátnění těchto objektů, které hrály v minulosti, právě tak jako Železniční pluk, nezastupitelnou úlohu v historii Pardubic. Tyto památky, spolu s informačními panely a naučnými stezkami v budoucím přírodním parku Červeňák budou občanům připomínat dnes už zapomínanou a leckdy i neznámou historii Pardubic po vzniku Československé republiky a její přesah do současnosti. Přírodní park Červeňák se bude moci pyšnit nejenom přírodním charakterem jeho území, ale i hodnotnými historickými památkami. Město Pardubice si tak bude moci zapsat na své historické, kulturní a turistické konto nejen zámek, Zelenou bránu, Gočárovy mlýny, ale i tyto výjimečné technické artefakty.

Nová úloha mostu Červeňák

Stále častěji slyšíme ze strany představitelů města, že by měl být most pro svůj špatný technický stav demolován. O špatném stavu mostu se ví dlouho a sami jsme na něj upozorňovali, ale dosud se nikdo seriozně nezabýval možností opravy mostu tak, aby mohl zůstat jako bezpečná lávka pro pěší a cyklisty. Přitom ještě před pár lety zástupci města tvrdili, že stav mostu je tak dobrý, že po něm bude moci jezdit městská hromadná doprava a chtěli přes něj vést novou silniční propojku, proti čemuž jsme museli několik let jako iniciativa bojovat.

Petice za záchranu mostu Červeňák

Spolek současně společně s Iniciativou Přírodní park Červeňák spustil petiční kampaň za záchranu mostu, adresovanou pardubickým zastupitelům. Chce tím zabránit demolici mostu, o které někteří politici čím dál častěji mluví a která by znamenala podle iniciátorů petice velkou a zbytečnou ztrátu.  Elektronickou formu petice je možné podepsat zde: https://www.petice.com/za_zachranu_mostu_cervenak . Prosíme o Vaši podporu našim aktivitám za záchranu památek v lokalitě Červeňák podpisem této petice

Další informace odkazy

Zpracování žádosti a získání dokumentů je zásluhou dlouholetého člena spolku a aktivního člena Iniciativy Přírodní Park Červeňák pana Jaroslava Svobody.

Tisková zpráva (červen 2024) k dispozici ke stažení zde: https://drive.google.com/file/d/14hCfSGvICOC_WKoI5uD8XDL7aRqGn7jg/view

Článek J. Svobody ve Vlastivědných listech Pardubického kraje – leden 2024 zde

Historie vojenského cvičiště a mostu Červeňák v dokumentech a fotografiích

Oba cvičné viadukty spojené konstrukcí při cvičení (nedatováno)

Návštěva prezidenta Masaryka na vojenském cvičišti 1929